ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Documentaţie necesară pentru autorizare şi înscriere în Registru
În Legea 422/2001(R2006) Titlul III cap.I art.26 alineat (1) pct.16 este prevăzută înscrierea în Registrul agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice (cercetare, proiectare, executare lucrări).
Aceasta se face conform Ordinelor MCC nr. 2535/27.02.2003 şi 2791/27.08.2003.

Pentru autorizare şi înscriere în Registru trebuie depusă o documentaţie care conţine:

 • Cerere de înscriere în Registru, conform modelului din OMCC nr. 2535/2003 completată cf. art. 3 din OMCC 2791/2003.
 • Copii legalizate de pe:
  • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului cu codul unic
  • Statut , contract de societate sau act constitutiv, după caz
  • dacă la obiectul de activitate nu este prevăzut şi 9252 cod CAEN - "activităţi de conservare şi restaurare a monumentelor istorice", trebuie introdus printr-un act aditional
 • Cazierul judiciar al asociaţilor
 • Declaraţie pe propria răspundere privind neimplicarea asociaţilor în activităţi care au adus prejudicii sau au condus la distrugerea de monumente istorice
 • Copii legalizate de pe documente care dovedesc că minim unul dintre asociaţi, sau angajat cu carte de muncă sau colaborator este înscris în Registrul specialiştilor sau în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor potrivit legii, în domeniul de autorizare solicitat.
 • Memoriu de activitate în domeniu, însoţit de imagini din care să rezulte o activitate anterioară, în calitate de antreprenor sau proiectant asupra minim 3 monumente istorice recepţionate sau 5 construcţii vechi recepţionate.
 • Documente care atestă calificarea profesională (în domeniu) a angajaţilor
 • Alte documente reprezentative pentru activitatea anterioară în domeniu

În Legea 422/2001(R2006) Titlul III cap.I art.26 alineat (1), pct.18 este prevăzută avizarea constituirii agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice.
Aceasta se face conform OMCC nr. 2039/08.04.2002, criteriilor de avizare din 2086/08.08.2002 şi 2686/24.06.2003.
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş