ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

REFERITOR
la
Acordarea creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
OFICIUL NAŢIONAL
AL
MONUMENTELOE ISTORICE

înreg. la DCCPCNJ Timiş: nr.107 din 01.09.2005

Către: Direcţiile Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu

Referitor : Acordarea creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.

Fondul de creditare este gestionaf de către MCC prin intermediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(3)lit.c) din Legea nr.422/2001.

Conform Legii nr.422/2001 Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice are printre celelalte atribuţii şi : "fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, necesarul de credite, propunerea priorităţilor şi evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobânda, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieţei, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute" - art.30 alin.(3) lit.b).

De asemenea "gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile alin.(3) lit.b), în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit art.51, precum şi din alte surse cu acceaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii: sumele încasate din rambursările de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop"- art.30 alin.(3) lit.c).

Prin HG nr.610/2003 sunt aprobate normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice destinate de persoanele fizice sau juridice de drept privat.

Având în vedere că Dvs. cunoaşteţi mai bine situaţia imobilelor din judeţul de reşedinţă, vă rugăm ca în cazul solicitărilor din partea proprietarilor persoane fizice sau juridice de drept privat să-i îndrumaţi la sediul ONMl, strada lenachiţă Văcărescu, nr.16, sector 4 Bucureşti, telefon:0213365424, fax: 0213365069.

De asemenea am dori sa ne sprijiniţi în această privinţă dacă aveţi cunoştinţă de starea unor asemenea imobile monumente istorice, cărora le-am putea acorda credite respectând procedura prevăzută de HG nr.610/2003.

Menţionăm că în decursul celor doi ani de colectare de fonduri provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice s-au însumat până la această dată în jur de 500.000 Ron, din care putem utiliza 10% pentru un singur solicitant.


Vă mulţumim şi aşteptăm răspunsul Dvs.

Director general
ing. Dan Buscu Nicolae
Director Credite şi Taxe
ec. Anca Olimpia Bogdan
Serviciul Creditare şi Urmărire
Mădălina Gheorghescu
Birou Avizare Juridică şi Contencios
Valentin Man
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş