ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

 

Comisia Zonală pentru Monumente de For Public nr.1.
pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş
Comisia Zonală pentru Monumente de For Public nr.1. este un organism de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul monumentelor de for public pentru mediu rural pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

Comisia Zonală pentru Monumente de For Public nr.1. a fost contituită în baza OMCC nr. 2240 din 07 mai 2007, în data de 14 februarie 2008 (imagini de la eveniment ).

Atribuţiile Comisiei Zonală pentru Monumente de For Public nr.1. stabilite prin legi, hotărâri de guvern şi ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor (LEGE nr. 120 - monumentelor de for public din 10 mai 2006, Art.7, HG78 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Culturii şi Cultelor din 27 ianuarie 2005, art.9 alin(4) şi art.10 alin(4), cu modificările şi completările ulterioare şi OMCC nr. 2240 din 07 mai 2007) constau în principal din:

  • analizează proiectele de monumente de for public pentru mediul rural supuse avizării pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş şi propun, dupa caz: - avizarea proiectelor; - revizuirea proiectelor, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare; - respingerea proiectelor.
  • decid asupra necesităţii prezentării lucrărilor de către autori sau, după caz, asupra necesităţii vizionării lucrărilor la atelierele autorilor
  • stabilesc zonele de protecţie pentru monumentelor de for public avizate
  • îndeplineşte orice atribuţie legală, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită

Harta Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public

Componenţa Comisiei Zonale pentru Monumente de For Public nr.1.

1.Ileana Pintilie-Teleagă-critic de artă- Preşedinte
2.Andrei Medinski-expert patrimoniu mobil- Secretar
3.Adrian Ionaşiu -arhitect- Membru
4.Eugen Florin Barzu-sculptor- Membru
5.Ciprian Radovan-artist plastic-pictor- Membru
6.Szokats Bela -sculptor- Membru
7.Ioan Feier-arhitect- Membru
8.Şerban Dumitru-sculptor- Membru
9.Onisim Colta-artist plastic- Membru
10.Ioan Şeu-artist plastic- Membru
11.Ioana Mihăiescu-arhitect- Membru
12.Ion Bobeică-artist plastic- Membru
 

Formular pentru solicitarea eliberării avizului Comisiei Zonale pentru Monumente de For Public nr.1.

Descărcare formular (.pdf)
 

Documentaţie necesară obţinerii avizului Comisiei Zonale pentru Monumente de For Public nr.1.

1. Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional din raza de competenţă.
2. Certificat de Urbanism, eliberat de Consiliul Local în raza căruia se propune lucrarea.
3. Plan de încadrare zonală, eliberat de Biroul de urbanism teritorial sau de alte foruri în măsură.
4. Plan de situaţie, elaborat de un arhitect cu drept de semnătură.
5.Desfăşurare perimetrală, elaborată tot de către un arhitect cu drept de semnătură.
6.Fotomontaj loc amplasare + lucrare (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată) pentru obţinerea unei imagini cât mai apropiate de ansamblul final.
7. Fotografii ale machetei lucrării, format A4, din cel puţin trei unghiuri. Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor. În cazul portretelor, detaliile vor fi prezentate separat.
8.Macheta propriu-zisă (gips sau lut) la cererea comisiei.
9.Susţinere teoretică (motivaţie), maximum 1.000 cuvinte.
10.Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării din care să reiasă calitatea de absolvent/absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de specialitate.
11.Documentaţia se va prezenta în două exemplare într-un dosar tip (cu şină)*.
* - un dosar se arhivează, iar celălalt se restituie petentului împreună cu avizul comisiei.

Sediu Comisie Zonală pentru Monumente de For Public nr.1:

Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8 (sediul DCCPCNJ Timiş)
300055 Timişoara - România
Telefon: +40 (0)256 493659, 493661
Fax: +40 (0)256 493659
Pesoana de contact: Andrei Medinski, secretar comisie, consilier la DCCPCNJ Timiş
E-mail: medinszky@yahoo.com


  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Directia  Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Timis
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Directia  Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Timis